„Rubio Monocoat” – pirmoji ir vis dar vienintelė kurioje iš tikrųjų yra 0 % LOJ!

Kas yra LOJ?
Lakieji organiniai junginiai yra bendras cheminių medžiagų, išgaruojančių į orą po alyvos dengimo, terminas. Terminas „organiniai“ susijęs su chemine komponentų sudėtimi, o „lakieji“ su faktu, kad jie garuoja džiūdami. 

Kodėl jie kenksmingi? 
Naudojant produktus, kuriuose yra LOJ, išsiskiria garai, kenksmingi tiek žmonėms, tiek aplinkai. Per didelis kontaktas su LOJ gali lemti alergines reakcijas, kvėpavimo ir akių problemas. Be to, jie veikia ozono sluoksnį ir didina šiltnamio efektą. Todėl be jokių abejonių teisėkūros institucijos nusprendė įsikišti. 

Mūsų pareiškimas: 0 % LOJ!  
Jau kuriant „Rubio Monocoat“ sistemą (trys metai prieš tai, kai įsigaliojo pirmasis LOJ įstatymas), LOJ išsiskyrimo į aplinką kartelė buvo pakelta pakankamai aukštai. Nekalbama apie mažą LOJ kiekį,
o apie aiškų pareiškimą, kad alyvoje yra 0 % LOJ. Nuo pat pradžių sau nustatėme į aplinką išmetamų teršalų kiekio normas, kurios buvo griežtesnės nei aprašytos dabartiniame 2010 m. įstatyme. 

Kaip tai įmanoma?
Nepaisydami kenksmingų LOJ savybių, gamintojai neatsisako jų naudojimo. Jie mažina LOJ kiekį kiek įmanoma daugiau, tačiau visiškai neatsisako. Taip yra todėl, kad LOJ prisideda prie optimalaus tradicinių medienos apdirbimo produktų apdirbamumo. „Rubio Monocoat“ veikimas pagrįstas molekuliniu ryšiu: revoliucine technologija, iš kurios pašalinti kenksmingi veiksniai garantuojant nenuginčijamą kokybę.