Mūsų dėmesys tvariam verslumui atsispindi sertifikatuose, kuriuos mūsų gaminiams suteikė daugybė nepriklausomų tarptautinių institutų. Svarbiausių mums įteiktų sertifikatų sąrašas:

Eurofins Indoor Air Comfort Gold
Šioje etiketėje sujungiamos aktualiausios emisijos specifikacijos ir reikalavimai viename sertifikate. Indoor Air Comfort Gold etiketė rodo, kad laikomasi LOJ emisijų specifikacijų, nustatytų visame pasaulyje. Didžiuojamės, kad esame pirmieji savo klasėje, gavę šį sertifikatą. Daugiau informacijos čia.A+ label
Prancūzijos teisės aktai, pagal kuriuos matuojamas LOJ skaičius gaminiuose ir suteikiama klasė nuo A+ (mažiausia emisija) iki C (didžiausia emisija).
0% Lakiųjų Organinių Junginių
Dujų chromatografiniu metodu patvirtinta nepriklausomos laboratorijos (Ecca)

FR-Sertifikatas BFL-S1
RMC FR alyvos sistema, mūsų priešgaisrinė alyvos sistema, išbandyta pagal šiuos standartus: EN 13501-1, EN ISO 11925-2 ir EN ISO 9239-1. Pirmieji gavome įvertinimą Bfl s1. B sertifikatas yra aukščiausia alyvos sistemos klasifikacija. S1 reiškia, dūmų susidarymo ribas. Tai yra rezultatas, kurį stengėmės pasiekti nuo pat produktų kūrimo pradžios.

Žaislų standartas EN 71-3
Europos Sąjungos gairės reglamentuoja tam tikrų pavojingų elementų, pvz., bario, kadmio, gyvsidabrio ir kt., išsiskyrimą iš įvairių tipų žaislų. Rezultatai atspindi, kad RMC Oil Plus 2C arba RMC Hybrid Wood Protector apdorota mediena yra saugi vaikams.


Rubio Monocoat Oil Plus 2C tinka sąlyčiui su maistu
Rubio Monocoat Oil Plus 2C (A+B) saugu naudoti ant medinio paviršiaus, alyva taip pat yra saugi maistui. Medienos ir Oil Plus 2C derinys taip pat yra saugus ir atitinka EB reglamentą Nr. 1935/2004. Ši deklaracija yra oficialaus bandymo, kurį atliko oficialus nepriklausomas bandymų institutas Eurofins, rezultatas. Daugiau informacijos čia.M1
Šios klasifikacijos tikslas – pagerinti mažai teršiančių statybinių medžiagų kūrimą ir naudojimą. Klasifikacijoje pateikiami įprastose darbo patalpose ir gyvenamosiose patalpose naudojamų medžiagų emisijos reikalavimai, atsižvelgiant į gerą patalpų oro kokybę. M1 reiškia mažą emisiją.